Regulamin sklepu

Warunki ogólne
 

Sklep internetowy, działający pod adresem, rocklongluck.pl prowadzony jest przez firmę MAJART PROMOTION – Maria Stróżniak z siedzibą w Poznaniu (61-885), ul. Półwiejska 20, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 43694/2004/S oraz rejestru czynnych płatników VAT.NIP 778-011-47-10

1. Klient składa zamówienia za pośrednictwem strony rocklongluck.pl

2. Składając zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin Sklepu.

3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. Sklep internetowy rocklongluck.pl zastrzega możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy zamówiony towar nie jest dostępny w magazynie na skutek wyczerpania zapasów. sklep odstąpi od realizacji zamówienia również przypadkach budzących uzasadnione obawy,a także gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin. Pracownik sklepu rocklongluck.pl poinformuje klienta o niemożliwości realizacji zamówienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia.

4. W sporadycznych, uzasadnionych przypadkach, gdy brakuje produktów stanowiących niewielką wartość kwotową całości zamówienia ( 0-15% wartości) – zamówienie może zostać zrealizowane tylko częściowo.

5. Wszystkie ceny są cenami w złotych polskich i zawierają podatek VAT. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną), a także o konieczności potwierdzenia zakupu towaru po nowej cenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną).

6. Do każdej przesyłki dołączony jest paragon fiskalny. Istnieje również możliwość wystawienia faktury VAT – aby otrzymać fakturę VAT osoby prowadzące działalność gospodarczą podać muszą numer NIP, a także poinformować wcześniej sklep telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

7. Pracownicy sklepu rocklongluck.pl dokładają należytej staranności, aby treść stron www sklepu internetowego jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen,konfiguracji, czy parametrów technicznych) – potencjalne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia.

8. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiających potwierdzenie zamówienia oraz wyrażenie zgody na posłużenie się wskazanym numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej. Zamówienia, których potwierdzenie jest niemożliwe nie będą realizowane.

9. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć w przypadku chwilowego braku towaru w magazynie w chwili złożenia zamówienia. Klient zostanie poinformowany w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) o najbliższym możliwym terminie realizacji zamówienia lub zaproponowany zostanie towar zastępczy. Zamówienie może zostać anulowane na wniosek klienta.

10. Przyjęte zamówienie zostaje automatycznie potwierdzone za pomocą zwrotnego e-maila wysłanego na adres e-mail podany w złożonym zamówieniu. Po zalogowaniu klient ma możliwość sprawdzić na jakim etapie realizacji jest jego zamówienie. Sklep przystępuje do realizacji zamówienia dopiero po sprawdzeniu jego rzetelności.

11. W uzasadnionych przypadkach sklep może odmówić realizacji zamówienia,uzależnić jego zrealizowanie od przedstawienia odpowiednich dokumentów(np. potwierdzenia nadania numeru NIP, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, numeru KRS itp.), lub dokonania przedpłaty na konto sklepu.

12. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych liczonych od dnia potwierdzenia zamówienia opisanego w pkt 10 niniejszego regulaminu. W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji zamówienia do 30 dni. O każdym przedłużeniu tego terminu sklep zobowiązuje się poinformować klienta (telefonicznie lub pocztą elektroniczną), a klient zobowiązuje się potwierdzić aktualność zamówienia.

13. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., a także firmy kurierskiej DHL Polska.

14. Wysyłki według regulaminu realizowane są tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki dostawy poza granice kraju omawiane są indywidualnie z Klientem.

15. Koszty poniesione przez Klientów w związku ze zwrotem wynikającym z winy firmy Majrt Promotion będą zwracane według obowiązującego Cennika Usług Pocztowych w obrocie krajowym stosowanego przez Pocztę Polską S.A. Tym samym stanowić będą koszty poniesione przez sprzedawcę, składając zamówienie nabywca akceptuje powyższy regulamin oraz politykę prywatności obowiązująca w sklepie rocklongluck.pl

MAJART PROMOTION MARIA STRÓŻNIAK
UL.PÓŁWIEJSKA 20
61-888 POZNAŃ 
WIELKOPOLSKIE
Nr. konta bankowego:
87 1090 1854 0000 0001 0433 9433
NIP 778-011-47-10