Strona główna
O nas
Promocje
Wykaz biletów
Kup bilet
Autokary / Busy na koncerty
Kontakt

Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne
 

Sklep internetowy, działający pod adresem, rocklongluck.pl prowadzony jestprzez firmę MAJART PROMOTION – Maria Stróżniak z siedzibą w Poznaniu (61-885), ul. Półwiejska 20, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczejpod numerem 43694/2004/S oraz rejestru czynnych płatników VAT.NIP 778-011-47-10


1. Klient składa zamówienia za pośrednictwem strony rocklongluck.pl

2. Składając zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin Sklepu.

3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępnyw magazynie. Sklep internetowy rocklongluck.pl zastrzega możliwośćodmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy zamówiony towar nie jestdostępny w magazynie na skutek wyczerpania zapasów. sklep odstąpi odrealizacji zamówienia również przypadkach budzących uzasadnione obawy,a także gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin.
 Pracownik sklepurocklongluck.pl poinformuje klienta o niemożliwości realizacji zamówieniatelefonicznie lub pocztą elektroniczną w terminie 7 dni od daty złożeniazamówienia.

4. W sporadycznych, uzasadnionych przypadkach, gdy brakuje produktówWstanowiących niewielką watość kwotową całości zamówienia ( 0-15%wartości) - zamówienie może zostać zrealizowane tylko częściowo.

5. Wszystkie ceny są cenami w złotych polskich i zawierają podatek VAT. WWprzypadku ewentualnej zmiany cen produktów, klient zostanie niezwłoczniepoinformowany o tym fakcie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną), a także okonieczności potwierdzenia zakupu towaru po nowej cenie (telefonicznie lubpocztą elektroniczną).

6. Do każdej przesyłki dołączony jest paragon fiskalny. Istnieje również możliwośćwystawienia faktury VAT - aby otrzymać fakturę VAT osoby prowadzącedziałalność gospodarczą podać muszą numer NIP, a także poinformowaćwcześniej sklep telefonicznie lub pocztą elektorniczną.

7. Pracownicy sklepu rocklongluck.pl dokładają należytej staranności, aby treść stronwww sklepu internetowego jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości.Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen,konfiguracji, czy parametrów technicznych) – potencjalne rozbieżnościzostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia.

8. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienieformularza zamówienia, w szczególności podanie numeru telefonu orazadresu e-mail umożliwiających potwierdzenie zamówienia oraz wyrażeniezgody na posłużenie się wskazanym numerem telefonu i adresem pocztyelektronicznej. Zamówienia, których potwierdzenie jest niemożliwe nie będąrealizowane.

9. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć w przypadku chwilowegobraku towaru w magazynie w chwili złożenia zamówienia. Klient zostaniepoinformowany w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia (telefonicznielub pocztą elektroniczną) o najbliższym możliwym terminie realizacjizamówienia lub zaproponowany zostanie towar zastępczy. Zamówienie możezostać anulowane na wniosek klienta.

10. Przyjęte zamówienie zostaje automatycznie potwierdzone za pomocązwrotnego e-maila wysłanego na adres e-mail podany w złożonymzamówieniu. Po zalogowaniu klient ma możliwość sprawdzić na jakim etapierealizacji jest jego zamówienie. Sklep przystępuje do realizacji zamówieniadopiero po sprawdzeniu jego rzetelności.

11. W uzasadnionych przypadkach sklep może odmówić realizacji zamówienia,uzależnić jego zrealizowanie od przedstawienia odpowiednich dokumentów(np. potwierdzenia nadania numeru NIP, wpisu do ewidencji działalnościgospodarczej, numeru KRS itp.), lub dokonania przedpłaty na konto sklepu.

12. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych liczonych od daniapotwierdzenia zamówienia opisanego w pkt 10 niniejszego regulaminu. Wuzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie prawo do przedłużeniaterminu realizacji zamówienia do 30 dni. O każdym przedłużeniu tegoterminu sklep zobowiązuje się poinformować klienta (telefonicznie lub pocztąelektroniczną), a klient zobowiązuje się potwierdzić aktualność zamówienia.

13. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., atakże firmy kurierskiej DHL Polska.

14. Wysyłki według regulaminu realizowane są tylko na terenie RzeczypospolitejPolskiej. Warunki dostawy poza granice kraju omawiane są indywidualnie zKlientem.

15. Koszty poniesione przez Klientów w związku ze zwrotem wynikającym z winyfirmy Majrt Promotion będą zwracane według obowiązującego Cennika UsługPocztowych w obrocie krajowym stosowanego przez Pocztę Polską S.A. Tymsamym stanowić będą koszty poniesione przez sprzedawcę.składając zamówienie nabywca akceptuje powyższy regulamin oraz politykęprywatności obowiązująca w sklepie rocklongluck.pl

MAJART PROMOTION MARIA STRÓŻNIAK
UL.PÓ
ŁWIEJSKA 20
61-888 POZNA
Ń 
WIELKOPOLSKIE

Nr. konta bankowego:
87 1090 1854 0000 0001 0433 9433
NIP 778-011-47-10
Twój koszyk jest pusty